Самозалепящи се панели с катранова повърхност за шумоизолиране на врати.