4.5 F –

HS втвърдител за 4:1 шприц. F 500 стандартен втвърдител; F 600 бърз втвърдител. Предлагат се в следните разфасовки: 250 мл. – 12 броя в кашон; 1 л. – 6 броя в кашон.

4.4 МХ –

HS втвърдител за 5:1 шприц с високо съдържание на сухо вещество / HS шприц. МХ 503 стандартен втвърдител; МХ 603 бърз втвърдител. Предлагат се в следните разфасовки: 200 мл. – 12 броя в кашон.

4.3 Р –

Универсален втвърдител. Р 5000 стандартен втвърдител; Р 6000 бърз втвърдител. Предлагат се в следните разфасовки: 500 мл. – 12 броя в кашон; 1 л. – 6 броя в кашон; 2,5 л. – 3 броя в кашон.

4.2 С 35-

HS втвърдител за 2:1 HS лак. С 354 бавен втвърдител; С 355 стандартен втвърдител; С 356 бърз втвърдител. Предлагат се в следните разфасовки: - 500 мл. – 12 броя в кашон; - 1 л. – 6 броя в кашон; - 2,5 л. – 3 броя в кашон.

4.1 КХ 4-

UHS втвърдител за 2:1 ултра HS лак и шприцове от серията VERSIS. KX 45 стандартен втвърдител; KX 46 бърз втвърдител; Предлагат се в следните разфасовки: 500 мл. – 12 броя в кашон; 1 л. – 6 броя в кашон; 2,5 л. – 3 броя в кашон.